Kvinnofrukost

Det är roligt att leva och se hur det går”
Om kreativ inredning och tankar om livet.Monica Eriksson från Inredningsbutiken M o M.

Pris 60 kr
Anmälan t.0372-13745 eller anmalan@ljungbymissionskyrka.se