Kvinnofrukost.

Stroke med afasi – hinder eller möjlighet?”
Karin Zätterman från Taberg berättar om när hon 47 år gammal fick en stroke och förlorade förmågan att prata, läsa och skriva samt om resan tillbaka, att återerövra sitt språk igen.

Prsi 50 kr  Anmälan på t.137 45 eller epost; anmalan@ljungbymissionskyrka.se