Aktuellt

orgelProgram

Mars
Söndag 25      10.00 Gudstjänst. Sång av Maria Greneskog.
                              18.00 Bön
Tisdag 27        17.00 Tisdagsträffen
Onsdag 28     10.00 Bön
Skärtors 29   19.00 Getsemanestund.
Långfred 30  10.00 Vägen till nionde timmen. Michael Andersson                                                    och Tonkraft.
April
Påskdag 1       10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
                             18.00 Bön
Ann Påsk 2    10.00 Emmausvandring.
Onsdag 4       10.00 Bön
Söndag 8        10.00 Gudstjänst. Nattvard. Torgny Johansson.
                             18.00 Bön
Onsdag 4       10.00 Bön
Söndag 8        10.00 Gudstjänst. Nattvard. Torgny Johansson.
                            18.00 Bön
Tisdag 10      17.00 Tisdagsgruppen
Onsdag 11    10.00  Bön
Torsdag 12    14.00 Mitt på dagenträff. ”Mitt Ljungby” Rolf                                                                  Andersson berättar och visar bilder.
Lördag 14       09.00 Kvinnofrukost.
                                          “ Erikshjälpen, inte bara mitt jobb -“
                                           även en barnrättsorganisation, som förändrar                                                   världen för att barns drömmar ska få liv…
                                           Bente Johansson, butikschef på Erikshjälpen i                                                   Ljungby, berättar bland annat om arbetet i                                                           Rumänien, där hon varit på besök.

Pris 50 kr Anmälan på t.13745 eller                                                                           anmalan@ljungbymissionskyrka.se

Du kan ladda ner eller titta på det senaste programblad som pdf
Mission 18 nr 1 web

Här platsar du!