Aktuellt

orgelProgram

September
Söndag 10    10.00 Gudstjänst. Nattvard. Torgny Johansson.                                                               Församlingsmöte.
Onsdag 13   10.00 Bibel och bön.

Torsdag 14   14.00 Mitt på dagenträff. Stava, Stina och Florence –                                                   kvinnor på Huseby. Nuvarande husfru Lisbeth                                                  Eriksson berättar.

Lördag 16      09.00 Kvinnofrukost.
                                           Öppna dina ögon!
                                           Anneli Persson, sjuksköterska, berättar                                              om sina upplevelser från världens                                                            största civila sjukhusfartyg Africa Mercy
                                           Pris 60 kr
                                          Anmälan på t.137 45 eller                                                                           epost: anmalan@ljungbymissionskyrka.se

Söndag 17    10.00 Församlingsdag på Hjortsbergagården.
Tisdag 19      17.00 Tisdagsgruppen
Onsdag 20    10.00 Bibel och bön.
Torsdag 21    10.00 Allkristen bön i Allianskyrkan.
Söndag 24     10.00 Gudstjänst. Roy Hagberg. Sång av Evelina                                                            Jansson.
Onsdag 27     10.00 Bibel och bön.
Oktober
Söndag 1         10.00 Gudstjänst. Nattvard. Torgny Johansson. Sång av                                             Paulina Birgersson.
Tisdag 3            17.00 Tisdagsgruppen
Onsdag 4         10.00 Bibel och bön.
Torsdag 5         10.00 Allkristen bön i Betelkyrkan.
Söndag 8          10.00 Gudstjänst. Tryggve Mettinger.
Onsdag 11      10.00 Bibel och bön.
Torsdag 12      14.00 Mitt på dagenträff. Einar Ekberg i tal och ton.                                                      Kenneth  Hallengren och Roy Hagberg.
Lördag 14         14.00-17.45 Ekumenisk helg med Mikael Tellbe.                                                           Annelundskyrkan.
                                18.00 Helgmålsbön i Annelundskyrkan
Söndag 15         11.00 Ekumenisk gudstjänst i Ljungby kyrka. Mikael                                                  Tellbe.
Tisdag 17            17.00 Tisdagsgruppen
Onsdag 18         10.00 Bibel och bön.
Torsdag 19         10.00 Allkristen bön i Församlingshemmet.
Lördag 21           16.00 Höstfest.
Söndag 22          10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. Sång av Mylla.                                                     Scoutinvigning.
Onsdag 25         10.00 Bibel och bön.
Lördag 28           09.00 ev Kvinnofrukost
Söndag 29         10.00 Gudstjänst. Torsten Gunnarsson.
Tisdag 31           17.00 Tisdagsgruppen

Du kan ladda ner eller titta på det senaste programblad som pdf
Mission 17 nr 4

Här platsar du!