Kvinnofrukost 20 oktober

”Det är roligt att leva och se hur det går” Om kreativ inredning och tankar om livet. Monica Eriksson, från Stavsjö och ägare till M&M, sjunger och berättar. Kl.09.00 Pris: 60 kr Anmälan på t.0372-13745 eller epost: anmalan@ljungbymissionskyrka.se Senast torsdag 18 oktober.

Kvinnofrukost Lördag 29 sep

“Stroke med afasi – hinder eller möjlighet?” Karin Zätterman från Taberg berättar om när hon 47 år gammal fick en stroke och förlorade förmågan att prata, läsa och skriva samt om resan tillbaka, att återerövra sitt språk igen. Pris 50 kr  Anmälan på t.137 45 eller epost; anmalan@ljungbymissionskyrka.se