Hope for this nation!

I samarbete med Ljungby Kristna Samarbetsråd besök av Hope for this nation, Göteborg. Torsdag 7 19.00 Lovsångskväll i församlingshemmet Fredag 19.00 Kvällsgudstjänst i Pingstkyrkan. Lördag 09.30 Seminarie & Evangelisation. Allianskyrkan. 16.00 Seminarie i Equmeniakyrkan 19.00 Kvällsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Missionskyrkan är Equmeniakyrkan

Missionskyrkan byter namn till Equmeniakyrkan! Det samfund som ”Missionskyrkan” är en del av heter just Equmeniakykran och är en ganska ny kyrka som bildades av gamla Missionskyrkan, Baptissamfundet och Metodistkyrkan. Nu har huset ”Missionskyrkan” också bytt namn till Equmeniakyrkan! SÅ i fortsättningen firar vi till exempel gudstjänst i Equmeniakyrkan.