Kvinnofrukost 16 mars

“Det är roligt att leva och se hur det går”Om kreativ inredning och tankar om livet.” – Monica Eriksson från Inredningsbutiken M o M. Anmälan: t.0372-13745 eller anmalan@ljungbymissionskyrka.se

Missionskyrkan är Equmeniakyrkan

Missionskyrkan byter namn till Equmeniakyrkan! Det samfund som ”Missionskyrkan” är en del av heter just Equmeniakykran och är en ganska ny kyrka som bildades av gamla Missionskyrkan, Baptissamfundet och Metodistkyrkan. Nu har huset ”Missionskyrkan” också bytt namn till Equmeniakyrkan! SÅ i fortsättningen firar vi till exempel gudstjänst i Equmeniakyrkan.