Kvinnofrukost 16 mars

“Det är roligt att leva och se hur det går”
Om kreativ inredning och tankar om livet.” – Monica Eriksson från Inredningsbutiken M o M.
Anmälan: t.0372-13745 eller anmalan@ljungbymissionskyrka.se
<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>