Kvinnofrukost 20 oktober

”Det är roligt att leva och se hur det går”
Om kreativ inredning och tankar om livet. Monica Eriksson, från Stavsjö och ägare till M&M, sjunger och berättar.
Kl.09.00
Pris: 60 kr
Anmälan på t.0372-13745 eller epost: anmalan@ljungbymissionskyrka.se
Senast torsdag 18 oktober.