Kvinnofrukost.

Vägen hem efter 28 år i kloster. Lydia Svensson, Hinneryd, berättar.
Pris: 60 kr Anmälan på t.0372-13745 eller epost: anmalan@ljungbymissionskyrka.se