Låt oss sprida hop!

Första advent – 31 januari samlar vi in pengar till Equmeniakyrkans internationella arbete!

Årets internationella insamling handlar om utbildning. Tillsammans med kyrkor i 28 länder ger vi fler människor chansen att studera. Det handlar om barn och ungdomar i fattiga, isolerade och krigsdrabbade länder som får utbildning och framtidshopp. Det handlar också om vuxna som vill utbilda sig till pastorer. Dessa pastorer kommer dels arbeta för att sprida evangeliets hoppfulla budskap. Dels kommer många av dem att fungera som lärare i byarnas skolor. Pastorerna gör en oerhörd värdefull insats runt om i världen.

Var med du också – Swisha  900 32 86 skriv ”Äkumeniakyrkan” eller ”Gåva” i meddelandetexten.