Missionshögtid!

Vi uppmärksammar Equmeniakyrkans internationella arbete och får vara med och samla in pengar. VI börjar i församlingsvåningen med att koppla upp oss på Skype med församlingens missionär Gunilla Eliasson i Ecuador. Det blir en tidig morgon för henne. Sedan blir det kaffe och gemenskap innan vi avslutar i kyrksalen med en kort andakt och insamling. Välkomna!