Välkommen till konfirmationsläsning 2019/20

Konfirmation 2019/20?

Vad är viktigt egentligen? Kompisar? Tjejer? Killar? Skolan? Vem är jag? Duger jag? Ensamhet? Finns Gud? Jesus? Vad är ont? Vad är gott? Dop – Nattvard – Församling?

Som konfirmand får du samtala tillsammans med jämnåriga och vuxna om frågor som berör dig, och du får fundera kring vad kristen tro innebär. Ljungby Missionskyrka/Equmeniakyrkan Ljungby inbjuder dig som till hösten börjar årskurs 8 att delta i Konfirmationsläsning. Du får tillsammans med många andra vara med om ett spännande och lärorikt konfirmationsår med mycket tid till att fundera och samtala kring livet och den kristna tron. Läsningen följer i stort sett skolterminerna och startar i början av september. I regel samlas vi en gång i veckan till två lektionstimmar. Tisdag eller onsdag ca 14.30-16.00. Konfirmationshögtiden blir en av Söndagarna i maj.
Torgny Johansson pastor i Ljungby Missionsförsamling håller i undervisningen

Anmäl dig med namn, adress och födelsenummer till anmalan@ljungbymissionskyrka.se

När du anmält dig får du en bekräftelse och efter sommaren en inbjudan till första träffen.

Har du frågor och funderingar ring 0372-137 45 eller maila info@ljungbymissionskyrka.se