VälkommenEqumeniakyrkan Ljungby vill vara – ett rum för livet – i en gemenskap som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus.

Tro – Gemenskap – Engagemang

Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas, människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas till engagemang för den värld vi lever i.

”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”