Klimatsmart – Jag?

Hur berör omställningen till ett klimatsmart liv och samhälle dig? Hur kan vi som enskilda, organisationer, föreningar och kyrkor bidra?
Lennart Renöfält, tidigare handläggare för klimat/hållbarhet i Equmeniakyrkan och med många års erfarenhet och engagemang i civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen.