Kvinnofrukost Inställd

På grund av sjukdom är Kvinnofrukosten inställd.

Det är roligt att leva och se hur det går” Om kreativ inredning och tankar om livet. Monica Eriksson från Inredningsbutiken M o M.

Pris 60 kr ANmälan på t.137 45 eller epost: anmalan@ljungbymissionskyrka.se