Kvinnofrukost

Maria Larsson, Markaryd, volontär för Operation Smile, berättar om att vara volontär och sin insats i årets projekt på Madagaskar. Pris 60 kr. Anmälan på t.13745 eller epost: anmalan@ljungbymissionskyrka.se eller på lista i kyrkans foajé.