Kvinnofrukost

Längtan efter en god jord – Vad kan vi göra i klimatkrisens spår? Karin Olofsdotter,Lund. Studentpastor och aktiv i det kristna nätverket för miljö och rättvisa – God Jord.
Pris:60 kr
Anmälan 0372-13745 eller epost: anmalan@ljungbymissionskyrka.se

Kök o festvåning från fredag 15.00 till lördag 13.00