Kvinnofrukost

Kvinnofrukost. Ingrid Billing Helming, tidigare journalist på sydsvenskan. Fontänhus – ett alternativ till psykvården. Pris: 75 kr Anmälan på t.0372-137 45 eller anmalan@ljungbymissionskyrka.se