Sommarandakt på Facebook

Du behöver inte vara medlem i Facebook för att titta på gudstjänsterna. Klicka på
”Följ oss på Facebook” på startsidan. Det kan komma upp ett meddelande om att ”gå med”. Välj då ”inte nu”. Sedan kan du titta på sändningen.