David Olsson

Scoutledare sedan 2007

Scout

25 augusti börjar scouterna igen. Gamla och nya scouter hälsas välkomna! Samling i vindskyddet i Näs, 18.00-19.30.