Equmenia


Equmenia är en kristen barn- och ungdomsorganisation som verkar inom Equmeniakyrkan. Organisationen har cirka 450 föreningar med tillsammans över 30 000 medlemmar i Sverige (2013)

Under Equmenia organiseras Sveriges, till medlemsantalet näst största scoutförbund, och det största av de ännu självständiga scoutförbunden: Equmeniascout (f.d. SMU Scout) med cirka 11 000 medlemmar.

Equmenia bildades av de tre ungdomsorganisationerna Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU), Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) och Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) den 17 november 2007.

Ljungby har framförallt scout som riktar sig till barn och ungdomar.

För mer info se: www.equmenia.se