Kvinnofrukost 15 februari

Längtan efter en God Jord – vad kan vi göra i klimatkrisens spår? Karin Olofsdotter, studentpastor i Lund och vice ordförande i God Jord – kristna för klimat och rättvisa Lördag 15 feb 09.00 Pris: 60 kr Anmälan: t.0372-13745 eller epost: anmalan@ljungbymissionskyrka.se

Missionskyrkan är Equmeniakyrkan

Missionskyrkan byter namn till Equmeniakyrkan! Det samfund som ”Missionskyrkan” är en del av heter just Equmeniakykran och är en ganska ny kyrka som bildades av gamla Missionskyrkan, Baptissamfundet och Metodistkyrkan. Nu har huset “Missionskyrkan” också bytt namn till Equmeniakyrkan! SÅ i fortsättningen firar vi till exempel gudstjänst i Equmeniakyrkan.