Församlingsblad

Nu finns årets sista/nästa års första Församlingsblad att läsa. Se under Församlingen och Aktuellt.