Gudstjänst?

Det som gäller just nu är att vi firar gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vi handhälsar inte och håller ett avstånd till varandra. VI har stora lokaler så det fungerar bra. Har du någon av förkylningssymptom eller känner dig sjuk stannar du hemma. Vi ber också att du som är över 70 år stannar hemma. Vi har inget kyrkkaffe.

Tisdagsgruppen och Mitt på dagenträffar är inställda tills vidare.