Konfirmation 21/22

Välkommen till konfirmationsläsning i Equmeniakyrkan Ljungby 2021/22. Läs mer under Konfirmation.

Första samling är Onsdag 1 september 15.00.