Konfirmationshögtid flyttad!

På grund av Coronaviruset är konfirmationshögtiden den 17 maj flyttad till Söndag 23 augusti kl.10.00. Konfirmanderna träffas Onsdag den 12 och 19 Aug kl.14.30. Fotografering blir det den 19 aug kl.18.30. Påminnelse kommer i augusti.