Kvinnofrukost 15 februari

Längtan efter en God Jord – vad kan vi göra i klimatkrisens spår?

Karin Olofsdotter, studentpastor i Lund och vice ordförande i God Jord – kristna för klimat och rättvisa

Lördag 15 feb 09.00 Pris: 60 kr

Anmälan: t.0372-13745 eller epost: anmalan@ljungbymissionskyrka.se