Kvinnofrukost Lördag 1 okt 09.00

Det goda mötet – om möten som berör. Gunnel Noreliusson, Mullsjö.

Pris: 60 kr

Anmälan: telefon 0372-137 45 eller e-post: anmalan@ljungbymissionskyrka.se